Brief
Gestalta ett mellanrum i form av en 3-minuters lång film.


Lösning - Frans
I den här filmen följer vi en individ som inte vet var den ska i en tid där alla är på väg någonstans. 

Oktober. Morgon. En sådan riktigt kall och regnig morgon då alla drar om jackan lite hårdare. 180 000 resenärers gångtempo i tunnelbanan skyndas på med ungefär tjugo procent för att ta sig dit man ska. Rörligheten i tuben minskas på grund av fler och tjockare kläder. Stockholms stressnivå går i taket i takt med att dagsljuset minskar. Alla vill så snabbt som möjligt ta sig till punkt B för att komma bort från det gemensamma utrymmet. 
Vi utforskar den Stockholmska morgonrusningen från perspektivet av någon som är extra liten och sårbar. Utan att kunna bestämma eller påverka själv följer individen med till utrymmen där folk ofta inte är uppmärksamma på vilka som finns omkring en.
Arbete av: Nathalie Torpenberg, Stefani Latinovic, Ella Söder & Nour Askary (Copy) 
Back to Top