Brief & Bakgrund
Skapa ett koncept för det nya teet, "Insanitea", ett nystartat varumärke som bygger sin affärsidé på att erbjuda spännande och annorlunda teer. Kärnvärden för varumärket är att vara innovativa, utmanande, passionerade och kunniga.


Lösning
When you have your head in the clouds.


Physically, I am here, but the rest of me is somewhere else.
That place is filled with friendly faces and happy greetings.
They are not with me to challenge, to oppose me, too criticize.
The atmosphere is electrified with pleasant energy. My heart meter is set to “verge of laughter.”
Success is not required for acceptance. I can reveal my “rough edges,” and still be welcome.
There are no tight muscles in my stomach, no watching my way of speech so as not to offend.
Please, don’t bother me right now. I am somewhere else.


Koncept: Ella Söder 
Design: Nathalie Torpenberg
Första frimärksskiss på hur förpackningarnas bildmontage skulle kunna se ut och spela mot varandra. Tanken var att skapa en första bild över hur de skulle kunna ha en enhetlig design men samtidigt särskilja sig på hyllan. 
Montagen är skapade i Photoshop.
Back to Top