Brief & Bakgrund
Knowit kom till Hyper Island i behov av en ny Showreel för att visa upp deras e-commerce.
Vi ville hitta ett sätt att visa upp Knowit som de proffs de är, men också ge deras showreel personlighet, samtidigt som det hela tiden ska vara tydligen att det är Knowit som är avsändaren. Vi fick fria tyglar så länga vi jobbade med deras Brand Book och några utvalda e-handlar. 


Lösning - "Experience the Journey."
"With visual storytelling, we are taking the customer on a user journey of Knowit's E-commerce solutions. 
We are focusing on Knowit’s hard skills and shows the viewer that you are professionals that will help and support your client throughout the whole process. A dynamic tour that presents a clear vision of who you are while showing a great balance of personality and skill."


Tone of voice: Fun, informative, innovative & experienced.
Design concept: A visual journey guiding the viewer's eye from start to finish.
Design elements: Quick, symmetric, transitional, dynamic & smooth.

I det här projektet har jag haft rollen som Design Lead.
Det var min roll att båda skapa de visuella koncept-förslagen, planera för design-teamet, jobba fram treatment/presentationer till kund och sedan stå för att leverera all design till animations-teamet för att de sedan skulle kunna animera.
Back to Top