Examensarbete Forsbergs 2020
Som examensarbete för utbildningen Reklam & Design på Forsbergs Skola valde jag och Ella att bilda ett team och tillsammans skapa ett koncept kring en digital prenumerationstjänst. Målet med vårt projekt var att kunna skapa en idé, utveckla ett koncept och sedan en design från företagets visuella identitet, till alla delar och aspekter av den framtida hemsidan.

Etui - En prenumerationstjänst enligt dig.
Etui är en prenumerationstjänst för basprodukter och självvård. Konceptet är enkelt, du prenumererar på de produkter du själv väljer och får hem 

dem till dörren i den takt du använder upp dem. Vi har med Etui jobbat för att hitta en balans mellan ett hållbart konsumtionsmönster och ett medel
för att förenkla vardagen. Du ska inte köpa mer än vad du behöver och med Etui är det enkelt för dig att ha koll på dina utgifter samt anpassa prenumerations takten utifrån dig själv. Ett Etui av dig, för dig.

Creative Director & UX: Ella Söder
Art Director & Designer: Nathalie (Jag

Back to Top