Bakgrund
Skapa ett koncept för Moderna Museets utställning med Atsuko Tanaka. Examensarbete i asymmetrisk typografi.
Konceptet ska göras ut i enheterna: Utställningskatalog, Kulturtavla, Inbjudan & Hemsida.
Lösning
Visions of the night.
Vi bjuder in till en utställning som träder fram när mörkret lägger sig och visar upp verken i den miljö de bör visas upp.

Arbete av: Nathalie Torpenberg, Tora Essley & Victor Furustubbe.
Bakgrund till lösningen
Efter att ha besökt Modernas utställning med Atsuko Tanakas verk - samt läst blandade recensioner med både ris och ros, kände vi att utställningen inte återspeglade Atsuko tillräckligt mycket. Hur verken visades upp på den dåvarande utställningen visade inte vem Atsuko var - och många av verken tappade helt sin effekt (läs: Electric Dress) i hur det visades upp. Ur det föddes insikten att vårt koncept skulle handla om att verken skulle ses på rätt sätt och i det här fallet, i rätt ljus. Därför går all kommunikation ut på att du alltid kan se all information, men den kommer till liv när mörkret faller - precis som utställningen och dess verk.
Katalog

Eftersom att projektet var vårt examinationsarbete i kursen typografi med fokus på asymmetrisk typografi, skulle naturligtvis hela katalogen vara gridad och typsatt i asymmetrisk typo.
Alla enheter är gridade utifrån samma typ av grid.

Katalogen visar en kort biografi om Atsuko Tanaka och hennes konst, Gutai-gruppen, samt de verk som ska visas upp i utställningen. De tre huvud-verken är “Electric Dress”, “Stage Clothes” och “Round on Sand” då alla tre verk ska ses i mörker för rätt effekt och är därför inverterade, till skillnad från de verk som skall ses i ljus.

För att hitta ett fungerande grid för vårt valda mått på katalogen började hela processen med att jobba analogt.
Jag skrev ut olika text-storlekar på papper och testade mig fram på mitt handritade gridsystem. 
Senare i processen kollade vi av hur katalogen kändes i sin helhet genom att skriva ut och lägga ut det framför oss. Vi kunde då konstatera vilka sidor som var överflödiga och vad som borde läggas till.
Kulturtavla
Tanken med utställnings-postern var att du skulle kunna få all information du behövde under dagtid i dagsljus, men tillsammans med att mörkret börjar lägga sig över postern, kommer likaså mer och mer information fram. För att spela på konceptet att utställningen och dess verk ska ses i mörker och att se verken i fel ljus kommer att visa upp verken - men inte ge hela upplevelsen. 
Inbjudan

Inbjudan är ett form av hologram som skickas till den inbjudne i ett kuvert med en QR-kod och instruktioner.

Rent tekniskt sett skulle du bara kunna läsa inbjudan direkt på mobilen, men det är när du placerar plast-pyramiden och släcker lampan som du får hela upplevelsen och inbjudan ses på rätt sätt.

Hemsidan (Skissexempel)
Hemsidan spelar på konceptet på ett lite annorlunda sätt. Eftersom att vi inte kan använda oss av dagens ljus och på så sätt visa upp vårt koncept fick vi tänka till lite extra kring hur konceptet skulle kunna speglas via hemsidan. Lösningen blev att hemsidan kommer att se likadan ut som alltid - tills att klockan slår den tidpunkt solen officiellt går ner och som på befallning kommer "Visions of the Night" visas upp istället.
Eftersom att utställningen börjar i november och pågår till februari, kommer solens nedgång att ändras med rask fart varje dag och tanken är då att hemsidan kommer att programmeras gentemot solnedgången varje dag, så att det inte är samma tid varje dag utan i takt med solen.
Back to Top