Brief & Bakgrund
Skapa en ny visuell identitet för Nordic Rice, inkluderat färgpalett, grafiskt manér, typografi, bildspråk och logotyp.
Lösning
Case kommer inom kort.
Back to Top