Popaganda Festival 

Som ett litet projekt för att få blanda olika tekniker i illustrator och photoshop tog jag fram ett fiktivt festivalmanér för popaganda.

Jag ville ha något som kändes rätt för festivalen med organiska former och skiftande färger, men också en profil som går att använda i många olika medier. (Fler enheter kommer inom kort)

Back to Top