Brief & Bakgrund
Skapa en ny visuell identitet för The Farm. Identiteten behöver attrahera både kunder och nya medarbetare. Farmens styrka är deras tekniska kompetens och erfarenhet, men också deras kultur och sätt att tänka utanför boxen. Identiteten behöver ge utrymme att visa båda delar.
The Farm är ett IT-konsultföretag som erbjuder tjänster inom utveckling & andra digitala tjänster.
Lösning
Case kommer inom kort.
Back to Top